Co dělat, když zamrzne obrazovka iPhone: Restart, Reset a Hard Reset

Náš tip je podívejte se na radu č. 3. Tento návod řeší 90% "zamrzlých iPhone"! 

 

 1. Restart iPhone: Restartování iPhone X a novějších modelů vyžaduje odlišný postup než u starších modelů. Postupujte takto:
 • Přejděte na obrazovku s ovládacími prvky: Při zamrzlé obrazovce nebo nedostupnosti tlačíka Spánku/Vypnutí na boční straně zařízení, přejeďte prstem od dolního okraje obrazovky směrem nahoru a zastavte se v polovině obrazovky. Tím se zobrazí ovládací panely.
 • Přistupte k možnosti vypnutí zařízení: Pod ovládacími prvky uvidíte tlačítko pro vypnutí s textem "Vypnout". Klepněte na něj a podržte.
 • Zobrazí se možnost vypnutí a možnost restartu: Po několika vteřinách se na obrazovce objeví dialogové okno s možnostmi "Vypnout" a "Restartovat". Pohněte prstem po obrazovce směrem doprava nebo doleva a vyberte možnost "Restartovat".
 • Potvrďte restart: Klepněte na "Restartovat" a počkejte, až se iPhone vypne a znovu zapne. Po restartu by se měl problém s zamrzlou obrazovkou vyřešit.
 1. Resetování nastavení: Resetování nastavení na iPhone X a novějších modelech se provádí podobně jako na starších modelech, ale postupujte podle následujících kroků:
 • Otevřete aplikaci "Nastavení" na iPhonu.
 • Přejděte na sekci "Obecné" a pokračujte dále na "Resetovat".
 • Vyberte možnost "Resetovat všechna nastavení".
 • Potvrďte akci zadáním vašeho přístupového kódu nebo hesla.
 • Po dokončení resetování se iPhone restartuje a nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.

Resetování nastavení může pomoci vyřešit problémy, které způsobují zamrzlou obrazovku. Pokud ani po této akci problém přetrvává, je možné zvážit hard reset.

 1. Hard Reset (vynucený restart): Hard reset je pokročilejší řešení, které může být použito, pokud předchozí metody nevyřešily zamrzlou obrazovku. Postupujte podle následujících kroků:
 • Stiskněte a rychle uvolněte tlačík pro zvýšení hlasitosti.
 • Poté stiskněte a rychle uvolněte tlačítko pro snížení hlasitosti.
 • Následně podržte boční tlačítko Spánku/Vypnutí až do okamžiku, kdy se na obrazovce zobrazí Apple logo.
 • Po zobrazení Apple loga můžete tlačítko uvolnit.
 • iPhone se restartuje a měl by se znovu načíst do normálního provozu.

Hard reset (vynucený restart) je silnější akce než běžný restart a může pomoci vyřešit závažnější problémy, které způsobují zamrzlou obrazovku. Je důležité si uvědomit, že tímto postupem nedojde k vymazání vašich osobních dat, ale mějte na paměti, že byste měli mít zálohu vašich dat pro případné nečekané události.

Závěr: Pokud se vám zamrzne obrazovka na iPhone, existuje několik možností, jak se s tímto problémem vypořádat. Prvním krokem je provést běžný restart zařízení, což často stačí k obnovení normálního provozu. Pokud to nepomůže, můžete zkusit resetovat nastavení, čímž se vrátíte k výchozím hodnotám systému a síťových nastavení. V případě závažnějších problémů je možné provést hard reset, který vynutí restart zařízení.

Je důležité mít na paměti, že při jakémkoli resetování nebo hard resetu se mohou některá nastavení vrátit do výchozího stavu a může být nutné je znovu nakonfigurovat. Pokud se problém s zamrzlou obrazovkou neustále opakuje nebo přetrvává, doporučuje se obrátit na autorizovaný servis Apple nebo kontaktovat podporu zákazníků pro další řešení.